De praktijk | Uitwisselen medische gegevens


Uitwisselen medische gegevens

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar?

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij of zij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg. Met ingang van 1 januari 2013 kan dit alleen nog maar wanneer u daarvoor toestemming geeft. In deze informatie leest u hoe u deze toestemming geeft en om welke gegevens het gaat.

Om welke gegevens gaat het?

Zorgverleners hebben in overleg met patiëntenorganisaties vastgesteld welke gegevens mogen worden uitgewisseld. Het gaat enerzijds om persoonsgegevens, zoals burgerservicenummer, naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Anderzijds betreft het medische informatie: medicijngebruik, allergieën, een overzicht van diagnosen, laboratoriumwaarden & uitslagen van onderzoeken en informatie over uw laatste consulten.

Toestemming geven

Het geven van toestemming voor het uitwisselen van gegevens wordt ook wel Opt-in genoemd. U kunt uw toestemming regelen via de website www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt uw toestemming ook mondeling aan de praktijkassistente of huisarts doorgeven. Ook kunt u gebruik maken van het formulier wat u onderaan dit bericht vindt. In uw dossier wordt vervolgens ingesteld of gegevens wel of niet uitgewisseld kunnen worden.

Strenge voorwaarden

Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en mogelijk in de toekomst ook medisch specialisten, mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Op dit moment betreft het slechts de apotheek en de huisartsenposten. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen uw dossier niet inzien. Bovendien moeten zorgverleners, die medische gegevens beschikbaar stellen of raadplegen, aan de volgende strenge voorwaarden voldoen:
• Alleen zorgprofessionals die u behandelen mogen uw gegevens raadplegen.
• Het inzien van uw dossier moet passen in het kader van uw behandeling.
• Er wordt vastgelegd wie uw gegevens wanneer inziet, zodat daarop later gecontroleerd kan worden.
• Het computersysteem van de zorgverlener én het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen en wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
• Als patiënt dient u vooraf toestemming te geven aan de zorgverlener die uw gegevens beschikbaar stelt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het geven van toestemming of over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens? Zie hiervoor de website van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) www.vzvz.nl.  U kunt met praktische vragen of informatie over patiëntenrechten ook bellen met de Zorglijn van de patiëntenfederatie NPCF, tel. 030-2916777.

OptIn Toestemmingsformulier.docx

Nieuws en mededelingen
Moet ik naar de dokter?
Geplaatst: 25 november 2021
Twijfelt u wel eens of het nodig is naar de huisarts te gaan?

Lees meer
Wijziging inhaalmoment griepvaccinaties
Geplaatst: 22 oktober 2021
Het inhaalmoment voor het griepvaccin op dinsdag 9 november komt helaas te vervallen doordat de levering van de griepvaccins vertraagd is.

Lees meer
Nieuwe functionaliteit 'Moet ik naar de dokter?' in MijnGezondheid.net & MedGemak
Geplaatst: 22 oktober 2021
Heeft u last van bepaalde klachten, maar weet u niet of u naar de dokter moet? Gebruik 'Moet ik naar de dokter?' in MijnGezondheid.net en MedGemak voor een betrouwbaar en snel advies.

Lees meer