Zorgverleners | Ergotherapie Ergo Solutions
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Hoofdvestiging:
Patronaatsplein 7
6001 GX Weert

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt mensen (volwassenen en kinderen) met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld problemen met betrekking tot:

·       zelfverzorging (o.a. wassen, kleden, eten), huishoudelijk werk, hobby’s en werk.

·       functionele mobiliteit (o.a. zitten, transfers, verplaatsingen binnens- en buitenshuis)

·       organisatie van het huishouden (o.a. transport, boodschappen doen, financiën)

·       betaald/onbetaald werk (o.a. het vinden van werk, het behouden van werk,
vrijwilligerswerk)

·       uitvoering van huishoudelijke taken (o.a. schoonmaken, kleding wassen, koken)

·       spel/school (o.a. spel, vaardigheden, huiswerk)

·       passieve recreatie (o.a. hobby’s, handenarbeid, lezen)

·       actieve recreatie (o.a. sporten, uitstapjes, reizen)

·       sociale contacten (o.a. visites afleggen, telefoneren, correspondentie)

Voor wie is ergotherapie bestemd?
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn  gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten / bezigheden.

Hanneke Kiggen
In 2003 heb ik de opleiding ergotherapie afgerond en ben ik als revalidatie-technisch adviseur aan de slag gegaan. In 2006 ben ik de praktijk ErgoSolutions gestart naast het werk als Wmo consulent. In 2007 volledig aan de slag gegaan met het werken in de praktijk en uitgegroeid tot een praktijk met totaal 4 medewerkers en meerdere vestigingen. Zie voor ons volledig team en werkgebied onze website www.ergosolutions.nl

Specialisaties praktijk
De ergotherapeuten van ErgoSolutions behandelen zowel volwassenen als kinderen. ErgoSolutions kent een aantal specialisaties, waaronder:

 

·       Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet)

·       MS (aangesloten bij MS Zorg Nederland)

·       (Psycho)geriatrie (EDOMAH therapeut)

·       Oncologie

·       Neurologie (neurorevalidatie in de eerste lijn)

·       Reumatologie (JPP programma)

·       Revalidatie

·       Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Zvw (Zorgverzekeringswet)

·       Revalidatietechniek (hulpmiddelen en voorzieningen)

·       Co-op benadering voor mensen/kinderen met problemen bij de uitvoering van
dagelijkse activiteiten

·       Praktische schrijftraining voor kinderen

·       Sensorische informatieverwerking

Hoe komt men bij de ergotherapeut?
Er is meestal een verwijzing nodig van een arts om voor ergotherapie in aanmerking te komen. Bij sommige zorgverzekeraars is Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) mogelijk.

Vergoeding ergotherapie
Op jaarbasis hebben verzekerden recht op tien uur ergotherapie vanuit de basisverzekering. Soms is er meer vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hanneke Kiggen op telefoonnummer 06 - 49 74 75 03 of via email info@ergosolutions.nl. Kijk ook eens op onze website www.ergosolutions.nl. 

Nieuws en mededelingen
Geheugenhuis Perron
Geplaatst: 24 juni 2022
De eerste inloop is op woensdag 6 juli van 1.00 uur tot 16.00 uur.

Lees meer
Warm weer? Drink voldoende
Geplaatst: 24 juni 2022
Met warm weer doe je er goed aan om ten minste 2 liter water op een dag te drinken. Drink daarom elk uur een glas water en zorg dat je onderweg altijd een flesje water bij je hebt.

Lees meer
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Geplaatst: 22 juni 2022
Wederom voldoet Huisartsenpraktijk Stalpers aan de eisen 'Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk, NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0'.

Lees meer