Zorgverleners | Speltherapie (Gezins)begeleiding Mrofcynski


Praktijk voor Speltherapie en Gezinsbegeleiding 
Lily Mrofcynski

Atlas 1
5591 PJ Heeze
www.speltherapie-heeze.nl
lilymrofcynski@speltherapie-heeze.nl
040-8486504
06-19167538

Wat is vaktherapie (speltherapie)?
Het spelen ofwel spelend vertellen wordt ingezet bij therapie en bij begeleiding van diverse problematieken.
Het therapeutisch of ondersteunend spel is een vorm van hulpverlening, die zeer geschikt is voor kinderen en jeugdigen van 3 t/m 13 jaar, maar ook ingezet wordt bij hulp aan (jong-) volwassenen met functioneringsproblemen.
De inzet van spelwerkvormen, materialen en technieken zijn het ‘voertuig’ voor de uitvoering. De problematiek van het kind komt al doende naar voren en leidt tot ervaringen die effect hebben op de problematiek.
In het spel(-verhaal) worden emoties geuit en wordt afgerekend met gebeurtenissen uit het verleden die boos, verdrietig of angstig maken. Met de nieuw verworven kennis en ervaringen wordt geoefend met nieuw gedrag.
Dit kan individueel óf middels vaardigheidstrainingen in kleine groepjes óf als ouderschapsbegeleiding binnen thuissituaties.

Voor wie?
Men kan bij de praktijk terecht, wanneer er sprake is van:

- zich vaak verdrietig, boos, bang of  erg onzeker voelen
- faalangst, verlatingsangst, negatief zelfbeeld, extreem verlegen
- moeite hebben met een verlies, bijvoorbeeld na een echtscheiding, een ziekte of overlijden, een verhuizing of een verandering van school
- lichamelijke klachten, waarbij een medische oorzaak is uitgesloten

Therapie of begeleiding kan nooit zonder de hulp van de ouders. Zij worden dan ook altijd actief bij de behandeling of begeleiding betrokken.
Bij echtscheiding wordt er naar gestreefd om met beide ouders gezamenlijk het gesprek over hun kind te voeren.

Door wie?
De praktijk voor Speltherapie en Gezinsbegeleiding is opgericht door Lily Mrofcynski.
“Na mijn HBO-opleiding tot Jeugdwelzijnswerker heb ik in december 1998 mijn post-HBO diploma voor speltherapeut behaald aan de Hogeschool InHolland in Diemen. In 2001 opende ik in Heeze de deur van mijn eigen Praktijk voor Speltherapie, inmiddels uitgegroeid tot een ruime praktijk voor kinderen en hun gezin.
In de jaren die volgden, heb ik me middels scholingen, structureel intercollegiaal overleg en supervisietrajecten steeds verder geschoold en ontwikkeld, waardoor allerhande therapeutische en begeleidende werkvormen  ingezet kunnen worden in de hulp aan kinderen én aan hun gezin(nen).

Ik werk nauw samen met scholen, huisartsen en andere hulpverleners. Waaronder mijn KOM-collega’s en de verschillende CJG’s uit de regio.
Vanaf 2017 is de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) onderdeel geworden van de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen). Ik ben nu geregistreerd vak-/speltherapeut. Daarnaast ben ik geregistreerd bij het NVPA (Nederlands Verbond voor psychosociaal therapeuten) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
Op basis van mij HBO-J opleiding ben ik  als jeugdzorgwerker geregistreerd bij het SKJ.
Met al deze registraties voldoe ik aan de actuele eisen, die de zorgverzekeraars en gemeentes hebben opgesteld om behandelingen en begeleidingstrajecten in aanmerking te laten komen voor (een deel van) vergoedingen.
Ik ben getrouwd en moeder van vier inmiddels grote kinderen”.

 

Nieuws en mededelingen
Geheugenhuis Perron
Geplaatst: 24 juni 2022
De eerste inloop is op woensdag 6 juli van 1.00 uur tot 16.00 uur.

Lees meer
Warm weer? Drink voldoende
Geplaatst: 24 juni 2022
Met warm weer doe je er goed aan om ten minste 2 liter water op een dag te drinken. Drink daarom elk uur een glas water en zorg dat je onderweg altijd een flesje water bij je hebt.

Lees meer
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Geplaatst: 22 juni 2022
Wederom voldoet Huisartsenpraktijk Stalpers aan de eisen 'Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk, NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0'.

Lees meer