Zorgverleners | Orthopedagoog Wings O&O


Ria van den Enden, orthopedagoog, psychosociaal therapeut en remedial teacher
Wings O & O

Piet Smuldersstraat 30
5591 JD Heeze

T: 040-2824119

GSM: 06-12110051

E: info@wings-o-o.nl

 

Sinds 2002 heb ik mijn praktijk in Heeze.
Wings O & O. Deze naam van mijn praktijk “ Wings” is gekozen, omdat ik mensen wil helpen hun situatie te overstijgen. Ik wil ze ondersteuning bieden om er anders naar te kijken. Ik ben ervan overtuigd, dat gebeurtenissen in ons leven ook gezien mogen worden als levenslessen en dus als uitdaging.  Ik vind het belangrijk dat verdriet en andere gevoelens er mogen zijn, dat ze letterlijk gevoeld mogen worden. Dan gaat het ook lukken er milder naar te kijken. Als dat zo is, kan de uitdaging zichtbaar worden en de levensles geleerd.
De twee O’s staan voor de gebieden waarop ik grotendeels werkzaam ben: onderwijs en opvoeding.
Daarnaast hebben moeders in mijn praktijk een speciale plek!

Hoewel ik alleen werkzaam ben in mijn praktijk, vind ik samenwerking met collega’s erg belangrijk.
Daarom ben ik ook lid van KOM - ouderkindhulp, samenwerkingsverband in onze gemeente. In KOM zijn allerlei disciplines vertegenwoordigd op het gebied van hulp aan kind, jongere en gezin. KOM biedt een totaalpakket van hulpverlening aan, waardoor snel hulp inzetten mogelijk is.
Zie voor informatie de site: www.KOM-ouderkindhulp.nl.

Mijn werkgebied en specialisaties
Psychosociale therapie voor kinderen van ong. 9 tot………jaar op het gebied van
Bijzondere levenssituaties zoals leren omgaan met broer/zus met een stoornis
Hooggevoeligheid
Emotionele problematiek
Rouw en verlies

Begeleiding op gebied van onderwijs
Huiswerkbegeleiding
Remedial teaching:  begeleiden van kinderen en jongeren met leerstoornissen bijv. dyslexie/ dyscalculie. Ook is er aandacht voor kinderen en jongeren met een kleinere hulpvraag, waarvoor een korter traject nodig is.

Begeleiding op het gebied van opvoeding
Gezinsproblematiek
Begeleiding van ouders en andere opvoeders( zoals leerkrachten).

 

Mijn achtergrond
= Pedagogische Academie/ PABO.
= Orthopedagogiek M.O.-A/ M.O.-B ( gelijkwaardig aan MEd Orthopedagogiek).
= Lid van Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
= Lid van de NVPA, geregistreerd psychosociaal therapeut (de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).

 


Nieuws en mededelingen
Geheugenhuis Perron
Geplaatst: 24 juni 2022
De eerste inloop is op woensdag 6 juli van 1.00 uur tot 16.00 uur.

Lees meer
Warm weer? Drink voldoende
Geplaatst: 24 juni 2022
Met warm weer doe je er goed aan om ten minste 2 liter water op een dag te drinken. Drink daarom elk uur een glas water en zorg dat je onderweg altijd een flesje water bij je hebt.

Lees meer
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Kwaliteitskeurmerk weer behaald
Geplaatst: 22 juni 2022
Wederom voldoet Huisartsenpraktijk Stalpers aan de eisen 'Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk, NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0'.

Lees meer